Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Top 10 teams

Team Logo
1. FC Bulldogs
2. FC Soccer
3. Kapino
4. Reda
5. Bolszewo
6. Orle
7. Gowino
8. Nanice
9. Pieleszewo
10. Ustarbowo
Missionsresa i Brasilien

Missionsresa i Brasilien | April 2019

Pauli och Ana Kemis missionsresa i Brasilien fortsätter. Vi har haft mycket välsignade möten här i Salvador-Bahia, Brasilien i olika församlingar.

Någon församling kan vara lite lungnare och någon annan har starkare lovsång, men i alla församlingar finns stark Guds närvaro av den Helige Ande, väckelsens atmosfär och stark böneliv.

Nästan alla böjer sig före möte för bön. Vilket är mycket vackert och viktig sak. Guds väckelse är inte beroende av församlingskultur.

 

Heliga Ande är stark överallt

helige ande

 Söndagens möte den 28/4 och då vi predikade om att följa Jesus och om väckelse.

Heliga Ande verka starkt överallt. Halleluja!

 

Varma hälsningar och Guds välsignelser till er alla!

 

Pauli och Ana Kemi

Halleluja!

 


Stöd våra missionärer
Vi behöver ekonomiskt stöd i vårt missionsarbete. Ditt stöd är mycket viktigt för vårt arbete.

Tack för din gåva som betyder mycket!

Med bönehälsningar

Pauli & Ana Kemi,
Pastorer för Kristet Center Solna

www.kristetliv.net – Fb: fb.me/KristetCenterSolna – Tel. 072 531 88 11

Adress: Kristet Center Solna / Kristet Liv, Hagalundsg. 9, 169 65 Solna

Konto: PG 496 39 26-3 – Swish nummer: 1230 339 457


 

 
Guds rika välsignelser!